Գործնական աշխատանք

Վարժություն 1։ Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել յուրաքանչյուր հոլո-
վով դրված գոյականները։

Read More

Exercises

87. How many lessons have been done.
88. What exhibition  in the guide books are included by them.
89. A cup of tea was brought me  by waitress.

Read More

Գործնական աշխատանք

Բառաշարքում ընդգծել – ուծ  վերջածանց ունեցող բառերը:

Արդուկ , օձաձուկ, շուտասելուկ , ավելուկ, թզուկ , հայդուկ, սնդուկ, մածուկ , խղճուկ , արջամուկ, հեղուկ , թեւանցուկ , շնաձուկ, պոչուկ , կաուչուկ, մժղուկ , շիկամուկ, դիպուկ , ջերմուկ , խենթուկ , քաշքշուկ :

Բառաշարքում ընդգծել – ոց  վերջածանց ունեցող բառերը:

Փողոց, սփռոց , դմբդմբոց , զնգոց , կրակոց , լիտրանոց, ծածկոց , հյուրանոց, թրջոց , ջնջոց , արտառոց, դեղնաբոց, միջոց, մթերանոց, ծովածոց, արգելոց , սղոց , ծերանոց:

Բառաշարքում ընդգծել – ոտ  վերջածանց ունեցող բառերը
 :

Ժանգոտ , ծխախոտ, եռանդոտ , կարճաոտ, կորիզոտ , մշկահոտ, ստորոտ, նավթոտ , արոտ, կրքոտ , առավոտ, աղմկոտ , բամբասկոտ , ձիթապտուղ , սրտամոտ, տաքծոտ , հիվանդոտ , ձյունոտ :

Բառաշարում ընդգծել  որդ  վերջածանց ունեցող բառերը:

Ժառանգորդ , ավելորդ , երիզորդ, հաճախորդ , խորդուբորդ, յոթերորդ, դահուկորդ , գնորդ , ակորդ, անձրեւորդ , առաջնորդ, միջնորդ , ռեկորդ, պակասորդորսորդ, գարնանահորդ, վարորդ, երրորդ

Advantages of studying in “Mkhitar Sebastaci “ Educational Complex

Im studying at Mkhitar Sebastaci Educational Complex. I love my school so much. There are many reasons why my school is very important for me.

My school gives us a chance  to have  many friends from different countries and schools. There is a project called ” Educational Bridge” which gives students opportunity to travel around the world, see their countries, see many beautiful places and have fun with our new friends. My school also gives me a chance to be free, to have my own opinion,  to wear whatever I want…  My school doesn’t block my freedom.  At my school we can make choices and learn the subject that is most important to us. Here we can choosr sport and tranig.
One of the most and evaluative thing is the communication between student and teachers. We can freely talk about everything, share our opinions,  give each other advice. I like my school very much and love school  atmosphere.

Ստեղծագործական աշխատանք:

Հովիտ, մասրենի, ծաղկաբաժակ, կայծակ, ձի, արձակել, ոտնաձայն, վառվել,  վտանգավոր, թաքնվել:

Մի մարդ ուներ մի ձի։ Մի օր երեկոյան ուժեղ ու վտանգավոր կայծակ եղավ, այդ ժամանակ ձին հովիտում արածում էր։ Ձին արձակեց իր վզի կապը և թաքնվեց մասրենու թփի կողքը։ Կայծակից անտառը վառվուն էր։ Ձիու տերը եկավ այտեղ, որ տանի ձիուն, տեսավ ձին չկա նա Ման էր գալիս ձիուն ձին լսեց տիրոջ ոտնաձայները և դուրս եկավ ու նրանք գնացին  դեպի բնակավայր։

Հայոց լեզու

1.Աջ սյունակից ընտրել ձախ սյունակում գրված օտարաբանությունների
համարժեքները։
կոլեկցիա     —       գրավատուն
օրիենտացիա —    ախտորոշում
տրադիցիա    —      կողմնորոշում
ստաբիլ          —       մեկնարկ
լոմբարդ         —       հավաքածու
վալյուտա     —        ավանդույթ
ստարտ         —        կայուն
դիագնոզ      —        արժույթ
դիսպետչեր    —    առևտրային
կոմերցիոն      —    կարգավար

կոլեկցիա — հավաքածու
օրիենտացիա -կողմնորոշում
տրադիցիա — ավանդույթ
ստաբիլ — կայուն
լոմբարդ — գրավատուն
վալյուտա — արժույթ
ստարտ — մեկնարկ
դիագնոզ — ախտորոշում
դիսպետչեր —  կարգավար
կոմերցիոն — առևտրային

Read More

Հայաստանի կոտրվող ողնաշարը

Հայաստանում օր-օրի  շատանում են հանքերը  լինի մեծ թե փոքր նրանք վնասում են մեր բնությունը: Հայաստանի մարզերում հանքերը  բացվում են բնակավայրերին շատ մոտ և վնասում  մարդկանց առողջությանը  բնակավայրերում մարդիկ հանքը շահագործելու հետո չեն ունենում մաքուր  օդ: